Zrealizowaliśmy następujący projekt współfinansowany ze środków Unii Eropejskiej:

Dofinansowanie z UE w ramach PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu wdrożenie innowacyjnej technologii pakowania oraz zakup systemu solarnego kolektorów płaskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi oraz ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działamy
w 3 krajach

Punkty sprzedaży